Artwork > Recent Work

Olga Takes A Trip
Olga Takes A Trip
Acrylic gouache, collage, pencil on paper
11 3/8 x 9 7/8"
2020